Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Reizen Van Renterghem.

Reizen Van Renterghem nv
Korte Zilverstraat 6, 8000 Brugge
België
Telefoon: +32 (0)50 33 25 16
E-mail: info@rvr.be
Reislicentie: A 1095
BTW: BE 0460 152 756

Het aanspreekpunt voor al uw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens is Annick Desmet, gedelegeerd bestuurder van Reizen Van Renterghem
E-mail: annick@rvr.be

U kan ons natuurlijk ook telefonisch contacteren via +32 (0)50 33 25 16.

Reizen Van Renterghem verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden...

Reizen Van Renterghem hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

Welke persoonsgevens verwerkt Reizen Van Renterghem?

Reizen Van Renterghem verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met Reizen Van Renterghem worden gesloten en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat Reizen Van Renterghem haar commerciële activiteiten zou kunnen uitoefenen.

Het kan bvb. gaan om uw naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om uw taalkeuze, uw ondernemings- of BTW-nummer, uw bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens of e-mailadres. Maar ook de communicatie die u met Reizen Van Renterghem voert als huidige of potentiële klant. Reizen Van Renterghem verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Reizen Van Renterghem mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als u die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van uw reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.

Wanneer u bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven e-mailadres. Reizen Van Renterghem gebruikt dit e-mailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te versturen naar annick@rvr.be

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Reizen Van Renterghem. Indien nodig wordt uw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Reizen Van Renterghem natuurlijk wel op dat Reizen Van Renterghem uw gegevens ook kan verwerken vanuit een 'gerechtvaardigd belang' voor de verwerking. Zo kan Reizen Van Renterghem u bvb. inlichten over nieuwe, voor u mogelijk interessante reizen of promoties indien u reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Reizen Van Renterghem zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door u niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Reizen Van Renterghem verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf. Uw verzekeringsmaatschappij, de tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over u verstrekken bvb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om u beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Reizen Van Renterghem houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaart Reizen Van Renterghem de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die met Reizen Van Renterghem werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen).